Opieka całodobowa

Zapewniamy całodobową opiekę seniorom, którzy ze względu na wiek, a często również stan zdrowia, nie mogą mieszkać sami, a najbliżsi nie są w stanie - z różnych powodów - zapewnić im opieki i wsparcia przez całą dobę. Nasze opiekunki i opiekunowie przebywają i mieszkają z podopiecznymi w ich własnym domu oraz pomagają we wszystkich czynnościach i wspierają w codziennym życiu .

Opieka krótkoterminowa

Zapewniamy opiekę krótkoterminową na. Po wyjściu podopiecznych ze szpitala jak i zastępstwo dla rodzin ,które na codziennie opiekują się swoimi bliskimi i z jakiś powodów potrzebują kilka dni wolnego. W tym przypadku również opiekunki i opiekunowie przebywają i mieszkają z podopiecznymi w ich własnym domu oraz pomagają we wszystkich czynnościach i wspierają w codziennym życiu .

Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi obejmuje:


Usługi pielęgnacyjne i pomoc w codziennej higienie
pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków
wykupienie leków i ich podawanie
czuwanie nad bezpieczeństwem podopiecznych
spacery, rozmowy, zakupy, dotrzymywanie towarzystwa
towarzyszenie naszym podopiecznym podczas wizyt u lekarza
utrzymywanie porządku w domu
opiekę 24 godzinną, a więc wspólne zamieszkanie z seniorami
inne usługi opiekuńcze wynikające z indywidualnych potrzeb podopiecznego.

Komfort i bezpieczeństwo, najlepiej we własnym domu